TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019
Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani megújulás a Főváros oktatási intézményeiben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium, Budapest

Általános iskolai feladatellátási hely

  A projekt leírása
  Bemutatkozás
  Beszámolók
  TÁMOP
  tevékenységek
    Pedagógusok
     Feladatok
     Projektek
     Témahetek
     Modulok
     Innovációk
  Hírek -
  aktualitások
  Kapcsolatok-
  Elérhetőség

A projekt fenntartásának az időszakában: a 2011/2012-es tanévben

TEVÉKENYSÉG/ 
MÓDSZER

TANTÁRGY/OSZTÁLY/ PEDAGÓGUS

MEGVALÓSÍTÁS IDŐPONTJA/ IDŐTARTAMA

TELJESÍTETT ÉRTÉK

Kompetencia alapú oktatás

·         Matematika

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

·         Szövegértés-szövegalkotás

 
 

 

 

 
 

 

 ·         Informatika (IKT)

 


 

1. a – Stanczl Mária

1. b – Kitzbichler Liliána

2. a - Kissné Takács Edina

2. b - Herendi Júlia

3. a - Sipkáné Smuk Éva

3. b - Tóthné Boros Zsuzsanna

5. a - Koltai Valéria

5. b - Koltai Valéria

6. a - Szentmihályi Zsuzsanna

6.b- Brecsokné Kertész Ágnes

7. a - Szentmihályi Zsuzsanna

magyar nyelv és irodalom: irodalom

 

5. a -Zömbikné Kováts Enikő

5. b - Farkas Dalma

6. a - Pavluska Éva

6. b -Zömbikné Kováts Enikő

7. b –Sándor Andrea

 informatika:

4. b - Dr. Rimek Ilona

5. a (2 csoport) - Koltai Valéria

6.a (2 csoport) - Márton Sándor

7. a (2 csoport) - Karsai Norbert


 

teljes tanévben, teljes tanórai lefedettséggel


 

12 osztály
(23 csoport)/
77 óra

Tantárgytömbösített oktatás

5. a

  • magyar irodalom –Zömbikné Kováts Enikő

  • természetismeret -
    Czeczei Péter

  • rajz és vizuális kultúra –
    Brecsokné Kertész Ágnes

 

teljes tanévben – tanórákon: a ciklusok 2 és 4 hetesek

1 osztály/ heti 5órával járul hozzá a tömbösítéshez

Műveltségterület
 tantárgyi bontás
nélküli oktatása –  
  Ember és társadalom műveltségterület

 

5. a
történelem, hon-  és népismeret – Jaksa Iván

5. b
történelem, hon-  és népismeret – Galaba Adrienn

6. a
történelem, hon-  és népismeret – Bognárné Urbán Ibolya

6. b
történelem, hon-  és népismeret – Galaba Adrienn

 

teljes tanévben

 

 

 

 

(a 6. a és a 6. b osztályban + 0,5 ó
+ 0,5 ó átcsoportosításával az előző évfolyamról)

4 osztály/
9 óra

Moduláris program

5. a
földrajz - „Időjárás; Hazánk éghajlata” modul - Czeczei Péter

5.b
földrajz -„Időjárás; Hazánk éghajlata” modul - Tordai Diána

 

2011. március közepe
 


2011. március közepe

2

Témahét

7. évfolyamon

– „Fogyasztóvédelem” témában

felelős szervezőtanár: Brecsokné Kertész Ágnes

 

2011. márc. 12-14.

1

Három hetet
meghaladó projekt

1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4. a, 4.b, 4.c alsó tagozatos osztályok – Társasjáték (matematika)

5. a
- mesél az erdő (természetismeret) – Czeczei Péter

5. b
– mesekönyv (szövegértés-szövegalkotás) – Farkas Dalma

6. a
- detektívtörténet (szövegértés-szövegalkotás) – Pavluska Éva

6. a - (2  csoporttal)
- iskolaújság (informatika) – Márton Sándor

7. a - (2  csoporttal)
- iskolaújság (informatika) – Karsai Norbert

7.b
–napló (szövegértés-szövegalkotás) –Sándor Andrea

 

2011. októbertől folyamatosan – március 24.

 

2012. január – február

 


2012. február

 


2012. február -március

 2012. március - április

 

2012. április-május

 


2012. április-május

 

alsó tagozaton:
9 osztály/
1 projekt


felső tagozaton:
5 osztály/
6 projekt

IKT-s órák

A bevont osztályokban

teljes tanévben

 

A tantárgyi heti óraszám 25 %-ában

Saját innovációk kiterjesztése:

http://kosar.educatio.hu/

(saját innovációk listája)

 

A bevont osztályokban

teljes tanévben

 

A tantárgyi heti óraszámon belül

„Jó gyakorlat”-ok  adaptálása:

„Komp. alapú oktatás jó gyakorlata”, „Interaktívan a tanórán az IKT segítségével”-

Hegedűs XIII.ker.isk.

„Matem. komp.fejl. a digitális tábla eszközeivel az ált. iskola felső tagozatán”

„Az informatikai komp.fejl. az ált.isk. felső tag.-án”

„Szövegértés-szövegalkotás
komp.fejl.
a 21. sz. módszereivel, technikai eszközeivel az
 az ált.isk.
felső tag.-án”

„Szövegértés-szövegalkotás az ált. iskola alsó tagozatán;

az interaktív tananyagfejl.k
gyakorlati alkalmazásának lehetőségei a természetismeret műveltségi
területen”-

Gárdonyi isk.

IKT-val támogatott
oktatás a kompetencia
 fejlesztés
szolgálatában

(matematika; magyar;  matem.; földrajz-term.ism.; diákújság, osztály honlap)-
Bonyhád

A bevont osztályokban

teljes tanévben

 

A tantárgyi heti óraszámon belül

Tanórán kívüli foglalkozásokon

A projekt fenntartásának az időszakában: a 2010/2011-es tanévben pályázatba bevont pedagógusok köre, tevékenysége

Pedagógus neve

Tanított tantárgy/
évfolyam

Projektben vállalt
tevékenysége
Kissné Takács Edina 1.a
Herendi Júlia 1.b

matematika
-1. évfolyam

„Matematika” kulcskompetencia
területen kompetencia alapú
oktatási program, programcsomag bevezetése

Sipkáné Smuk Éva 2.a
Tóthné Boros Zsuzsanna 2.b
 

matematika
-2. évfolyam

 „Matematika” kulcskompetencia
területen  kompetencia alapú
oktatási program,
programcsomag bevezetése
Szentmihályi Zsuzsanna
 

matematika
-5. és 6. évfolyam

Matematika” kulcskompetencia
területen kompetencia alapú
oktatási program, programcsomag  bevezetése
Pavluska Éva 5.a magyar nyelv és irodalom
-5.  évfolyam
„Szövegértés-szövegalkotás”
kulcskompetencia területen
kompetencia alapú oktatási
program, programcsomag bevezetése
Tantárgytömbösített oktatás
Három hetet meghaladó
projekt szervezése
Krémer Csilla -
Sándor Andrea 6.b

magyar nyelv és irodalom
-6. évfolyam

„Szövegértés-szövegalkotás”
kulcskompetencia területen
kompetencia alapú oktatási
program, programcsomag bevezetése
Három hetet meghaladó
projekt szervezése
Takács Ágnes 5.b magyar nyelv és irodalom
-5. évfolyam
„Szövegértés-szövegalkotás”
kulcskompetencia területen
kompetencia alapú oktatási
program, programcsomag bevezetése
Tantárgytömbösített oktatás
Három hetet meghaladó
projekt szervezése
Dr. Rimek Ilona 4.b
Koltai Valéria 5.a

informatika
-4. évfolyam
-5. évfolyam

„Informatika” (IKT)
kulcskompetencia területen
kompetencia alapú oktatási
program, programcsomag
bevezetése
Karsai Norbert 6.a

informatika
-6. évfolyam

„Informatika” (IKT)
kulcskompetencia területen
kompetencia alapú oktatási
program, programcsomag
bevezetése
Három hetet meghaladó
projekt szervezése
Brecsokné Kertész Ágnes
 

rajz és vizuális kultúra
-5. évfolyam

„Művészetek” műveltségterületen
tantárgytömbösített oktatás
bevezetése
Témahét szervezője
Czeczei Péter 5.a
 

természetismeret, földrajz
-5. évfolyam

„Földünk és környezetünk, Természetismeret, környezetismeret” műveltségterületen tantárgytömbösített oktatás
bevezetése
Három hetet meghaladó
projekt szervezése
Moduláris oktatási program
Tordai Diána 5.b
 

természetismeret, földrajz
-5. évfolyam

Földünk és környezetünk, Természetismeret, környezetismeret” műveltségterületen
Moduláris oktatási program
megszervezése
Bognárné Urbán Ibolya
5.a és 6.b

történelem, hon- és népismeret
-5. és 6.évfolyam

Ember és társadalom” műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatás bevezetése
Galaba Adrienn 5.b, 6.a történelem, hon- és népismeret
-5. és 6. évfolyam
Ember és társadalom” műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatás bevezetése

A projekt fenntartásának az időszakában, a 2010/2011-es tanévben történő megvalósításának a részletei innen tölthető le

A pályázatba bevont pedagógusok köre, tevékenysége a projekt évében
a 2009/2010-es tanévben

Szakmai vezető:

Pavluska Éva

általános iskolai igazgatóhelyettes, magyar nyelv és irodalom
szakos általános iskolai tanár

Pedagógus neve

Tanított tantárgy/
évfolyam

Projektben vállalt
tevékenysége
Sipkáné Smuk Éva
 

matematika
-1. évfolyam

„Matematika” kulcskompetencia
területen kompetencia alapú
oktatási program, programcsomag bevezetése
Tanulói laptop program bevezetése

Tóthné Boros Zsuzsanna
 

matematika
-1. évfolyam

 „Matematika” kulcskompetencia
területen  kompetencia alapú
oktatási program,
programcsomag bevezetése
Tanulói laptop program bevezetése
Szentmihályi Zsuzsanna
 

matematika
-5. évfolyam

Matematika” kulcskompetencia
területen kompetencia alapú
oktatási program, programcsomag  bevezetése
Tanulói laptop program bevezetése
Témahét szervezése
Krémer Csilla
 

magyar nyelv és irodalom
-5. évfolyam

„Szövegértés-szövegalkotás”
kulcskompetencia területen
kompetencia alapú oktatási
program, programcsomag bevezetése
Tanulói laptop program bevezetése
Három hetet meghaladó
projekt szervezése
Merczné Erdős Mária

 

informatika
-4. évfolyam
-5. évfolyam

„Informatika” (IKT)
kulcskompetencia területen
kompetencia alapú oktatási
program, programcsomag
bevezetése
Tanulói laptop program bevezetése
Három hetet meghaladó
projekt szervezése
Karsai Norbert


informatika
-5. évfolyam

„Informatika” (IKT)
kulcskompetencia területen
kompetencia alapú oktatási
program, programcsomag
bevezetése
Tanulói laptop program bevezetése
Három hetet meghaladó
projekt szervezése
Bartha Anikó
 

ének-zene
-5. évfolyam

„Művészetek” műveltségterületen
t
antárgytömbösített oktatás
bevezetése
Három hetet meghaladó
projekt szervezése
Brecsokné Kertész Ágnes
 

rajz és vizuális kultúra
-5. évfolyam

„Művészetek” műveltségterületen
tantárgytömbösített oktatás
bevezetése
Czeczei Péter
 

természetismeret, földrajz
-5. évfolyam

„Földünk és környezetünk, Természetismeret, környezetismeret” műveltségterületen tantárgytömbösített oktatás
bevezetése
Három hetet meghaladó
projekt szervezése
Tordai Diána
 

természetismeret, földrajz
-5. évfolyam

Földünk és környezetünk, Természetismeret, környezetismeret” műveltségterületen tantárgytömbösített oktatás
bevezetése
Moduláris oktatási program
megszervezése
Bognárné Urbán Ibolya
 

történelem, hon- és népismeret
-6. évfolyam

Ember és társadalom” műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatás bevezetése

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 169.935.974 Ft, melyből Nagy László Általános Iskola és Gimnázium általános iskolai feladatellátási hely 20.896.520 Ft támogatásban részesül.

Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata, 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Telefon: 1/327-1393
Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Telefon: 1/301-3200  

www.okmt.hu
www.nfu.hu ( A pályázat kiírása)
 

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium 1203 Budapest, János utca 4.